Ana Sayfa

berlinturkbanner

berlinturkbanner

SEMİR BOLAT

SEMİR BOLAT  |  BERLIN

semir_bolat@hotmail.com

YAZARIN TÜM YAZILARI

DOĞAL VE TOPLUMSAL SONUÇLAR: 14 MAYIS (DÖNÜŞÜMÜN DÖNGÜ ETKİSİ)

 

Hızın alan bulması yeterli değildir.

Ayrıca sebep olacak çekimin de meydana gelmesi lazım.

Alan ve çekim ‘ilk adım’ için engelleri aşmasıyla birlikte ‘döngü’ aşamalı olarak başlar.

Döngü en yavaş ve en geniş süreyle ilerlerken zamanla bir öncekinden fazla hız alır ve döner.

Bir sonra ki hız bir önce ki hızdan fazladır. Bir sonra ki hız bir önce ki hızları katlayarak döner. Döndükçe hızlanır ve bir ‘enerji merkezi’ olarak her tarafı etkileyen bir ‘fiziksel olaya’ dönüşür.

Çığ, Dinamo, Tribün, Hortum, Kelebek Etkisi, Vb. Vs. olayla bu doğal fiziksel olaylardan kaynaklanır.

Düşüncenin de alan bulması yeterli olmuyor.

Ayrıca sebep olacak eylemler ortak amaç gerektiriyor.

Düşünce ve Eylemin buluşması ve sınanmasından doğan sonuçlar ‘Değişim’ e yol açar.

Değişim bir sonrakinin alt yapısını hazırlar. Bir önce ki değişimin sebep olduğu eksiklikler ve başarısızlıklar bir sonrakine tecrübe ve ilham verir.

Bir önce ki eylem bir sonra ki değişime bir sonra ki değişim, daha sonraki toplumsal değere, ‘ulaşarak evrilir- dönüşür- değişir’ ve sonuçlanmak için kitleselleşen sınıfsal güce dönüşen, nitel değişime yol açacak aşamalara gelir.

 

 

Grev, Direniş, Kitlesel Gösteri, Referandum, Miting, Yürüyüş Vb. Vs. gibi toplumsal tepkiler bunlardandır.

Gerek doğa da, gerek se toplumlarda, mevcut olan sorunların çözümünü akıl ve bilimin gösterdiği yollarla, önceden görüp çözümünü de ona uygun ekip ve yöntemlerle, ortadan kaldırmayanların sonradan oluşacak olan birikim ve yığılmaların tehlikelere yol açacak nedenlerle tehlikeli aşamalara ulaşması halinde hiçte uygun olmayacak baskılama ve engellemeler yönetme biçimi oluyor. Bu biçim zamanla şiddet ve baskı rejimine dönüşüyor. Baskı ve akıl dışı yöntemler kaçınılmaz olarak her zaman şiddetli bir doğal ve toplumsal patlamalara yol açıyor.

Sel, Deprem, Tsunami, Fırtına, Yer kayması, Yangın, Meteor kayması, Yıldırım doğal olan patlamalardır.

Paratoner yıldırımdan, Sensör Yangından, Uygun yerde ve depreme dayanıklı konut ve yerleşim doğal afetlerden korunmanın çözüm yoludur.

Ayaklanma, İç savaş, Şiddete karşı silahlı direniş, darbe, karşı darbe, katliam ve Silahlı Baskın gibi örnekler toplumsal sonuçlardır.

Adalet, Hukuk, Yasal haklar, Demokrasi, Seçim ve iktidarın erklere olan saygı ve uygun yönetimleri aydınlık geleceğin çağdaş çözüm yollarıdır.

Gelmekte olan seçimin arifesinde, görünen toplumsal ve doğal sonuçların bilimsel göstergeleri, gösteriyor ki, şu ana kadar baskılanan ve engellenen sorunların çözümü, gerekli aşamaya yükselmiştir. Yine bunun en doğru olanı, herkesin geleceğine ait olacak bir yaşamın tesis edileceği, ortamın kabul edilmesiyle, erklerin ayrı ve kontrolüne bağlı iktidarla olacaktır. Bu iktidar Çağdaş, demokratik, insan haklarına dayalı, din, dil, mezhep, cinsiyet farkı gözetmeyen, laik ve demokratik parlamenter sistem ile olacaktır.

Hem doğal,

Hem Toplumsal,

Hem de bilimsel doğrular bunu gösteriyor.

‘Akıl sadece doğru olanın ne olduğunu biliyorsunuz seçiminizi ona göre yaparak çıkacak sonuca huzur, için evet demeniz gerekiyor’. Diyor.

Kalın Sağlıcakla.